Начало / Новини / Оповестяване на резултати от проведен на 27.11.2021...

Оповестяване на резултати от проведен на 27.11.2021 г. изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери


На 27.11.2021 г. се проведе изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка по реда на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (Наредба № 28 от 10.05.2006 г.).
На изпита се явиха допуснатите 7 (седем) кандидата, като 3 (трима) от тях успешно издържаха изпита.
На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 27.11.2021 г., както следва:

Списък на кандидатите, издържали изпита:
Входящ номер Име Брой точки
РГ-14-159-1/15.10.2021 г. Иван Василев Тодоров 94 т.
РГ-14-165-1/04.11.2021 г. Николета Стоянова Молдованска-Алексиева 86 т.
РГ-14-163-1/01.11.2021 г. Михаил Димитров Даскалов 82 т.

Списък на кандидатите, неиздържали изпита:
Входящ номер  
Брой точки
РГ-14-160-1/19.10.2021 г. 68 т.
РГ-14-161-1/20.10.2021 г. 66 т.
РГ-14-162-1/01.11.2021 г. 62 т.
РГ-14-164-1/02.11.2021 г. 56 т.

На лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, ще бъде издаден сертификат, подписан от председателя на Комисията за финансов надзор.