Начало / Новини / Окончателни резултати от дейността по допълнително...

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели за 2019 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2019 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2019 г. е 4 762 943 души, като нараства спрямо 31.12.2018 г. с 2,00 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 626 872 хил. лв. В сравнение с края на 2018 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,94 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2019 г. възлизат на 199 411 хил. лв. и се увеличават с 8,13 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2019 г. е в размер на 54 070  хил. лв.
    Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2019 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2019 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2019.