Начало / Новини / Окончателни резултати от дейността по допълнително...

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Акумулираните нетни активи в трите вида пенсионни фонда - универсален, професионален и доброволен към 31.12.2007 г. възлизат на общо 2 318 379 хил. лв и регистрират ръст от  800 967 хил. лв. или 52,79 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2006 г. Броят на осигурените лица за същия период нараства със 7,48 на сто и достига 3 440 814 души в края на отчетната година.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2007 г. с общи приходи в размер на 84 037 хил. лв., което представлява увеличение с 39 661 хил. лв. или 89,37 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2006 г.
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. в голяма степен съвпадат с обявените от КФН на 5.02.2008г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Несъществени разлики се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (увеличение общо със 106 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), разходи (увеличение общо с 403 хил. лв.) и финансов резултат (намаление общо с 400 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.