Начало / Новини / Официална позиция на КФН във връзка със заповед...

Официална позиция на КФН във връзка със заповед за извършване на финансова инспекция от страна на АДФИ

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ № ФК-10-321 ОТ 19 МАРТ 2012 Г.,

С КОЯТО, ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО ВХ. №94-00-52 ОТ 19 ЯНУАРИ 2012 Г. ОТ Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ – ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ, СЕ ВЪЗЛАГА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Stanovishte.pdf