Начало / Новини / Одобрява се на УД “ДСК Управление на активи”...

Одобрява се на УД “ДСК Управление на активи” АД промяна в договора за депозитарни услуги, сключен между „Алианц Банк България” АД и УД “ДСК Управление на активи” АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Баланс” и на ДФ „ДСК Растеж”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде решения, с които се одобрява поисканата от УД “ДСК Управление на активи” АД, гр. София, промяна в договора за депозитарни услуги, сключен между „Алианц Банк България” АД и УД “ДСК Управление на активи” АД, действащо за сметка на ДФ „ДСК Баланс” и на ДФ „ДСК Растеж”.
Решения №№ 122-ДФ и 123-ДФ могат да бъдат намерени в раздел "Административни документи".