Начало / Новини / Одобриха се изменените и допълнени Правила...

Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решениe по протокол № 62 от 15.10.2009 г.
Решение 897 може да намерите в раздел „Административни документи”.