Начало / Новини / Одобриха се изменените и допълнени Правила...

Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-СИЛА”

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с коeто одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-СИЛА” и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.
Решениe 952 може да намерите в раздел „Административни документи”.