Начало / Новини / Одобриха се изменените и допълнени Правила...

Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Пенсионно осигурително дружество - БЪДЕЩЕ” АД, на „Пенсионноосигурителен институт” АД, на ПОД “Лукойл Гарант - България” АД и на ПОК “Съгласие” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решения, с които одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на четири дружества за доброволно пенсионно осигуряване и на управляваните от тях фондове, а имено на „Пенсионно осигурително дружество - БЪДЕЩЕ” АД, на „Пенсионноосигурителен институт” АД, на ПОД “Лукойл Гарант - България” АД и на ПОК “Съгласие” АД.
Решенията 939, 940, 941 и 943 може да намерите в раздел „Административни документи”.