Начало / Новини / Одобри се преобразуване чрез вливане на „ЗММ...

Одобри се преобразуване чрез вливане на „ЗММ Металик” АД, „Корпорация Унимаш” АД, „Унимаш Индъстрис” АД, „Лазерни и оптични технологии-2000” АД, „Металик Приват” АД и „Норекс-1” ЕООД в “Оптела – Лазерни технологии” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри преобразуване чрез вливане на „ЗММ Металик” АД, „Корпорация Унимаш” АД,  „Унимаш Индъстрис” АД, „Лазерни и оптични технологии-2000” АД, „Металик  Приват” АД и „Норекс-1” ЕООД в “Оптела – Лазерни технологии” АД. Одобрени са и докладите по чл. 262и от ТЗ на управителните органи на въпросните дружества, както и  Доклада на съвета на директорите на “Оптела – Лазерни технологии” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Норекс-1” ЕООД. 
Решение 981 може да намерите в раздел "Административни документи".