Начало / Новини / Одобрено е вливането на “БТК Мобайл” ЕООД в...

Одобрено е вливането на “БТК Мобайл” ЕООД в „Българска телекомуникационна компания” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри договора за вливане на “БТК Мобайл” ЕООД, гр. София в „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София. Одобрен е и доклада на Управителния съвет на „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София по чл. 262и от Търговския закон и Доклада на Управителя на „БТК Мобайл” ЕООД, гр. София по чл. 262и от Търговския закон.
Решение 819 може да намерите в раздел "Административни документи".