Начало / Новини / Одобрено е придобиването на 65.55 % от капитала...

Одобрено е придобиването на 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД от „Ел Ем Импекс” ЕООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобри придобиването от „Ел Ем Импекс” ЕООД на 4 195 216 бр. поименни безналични акции на цена до 9 600 000 лева, представляващи 65.55 % акционерно участие в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД. Максималният срок за извършване на придобиването е до 01.03.2009 г.

Решение 1179 може да намерите в раздел „Документи”.