Начало / Новини / Одобрено е непряко придобиване на „Ей Ай Джи...

Одобрено е непряко придобиване на „Ей Ай Джи България Застрахователно Дружество” ЕАД, „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество” АД, „Ей Ай Джи Лайф (България) Животозастрахователно Дружество” ЕАД и на „ОББ – Ей Ай Джи Лайф Застрахователно Дружество” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява извършването на непряко придобиване на акционерно участие в капитала на „Ей Ай Джи България Застрахователно Дружество” ЕАД,  „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество” АД, „Ей Ай Джи Лайф (България) Животозастрахователно Дружество” ЕАД и на „ОББ – Ей Ай Джи Лайф Застрахователно Дружество” АД чрез придобиване на акционерно участие в размер на 77,9 % в капитала на „Ей Ай Джи Инк” от Фонда за „Ей Ай Джи” за кредитни облекчения – Доверителен фонд за кредитно подпомагане на „Ей Ай Джи”, създаден в интерес на Министерство на финансите на Съединените американски щати.
Решение № 591 е публикувано в раздел „Административни документи”.