Начало / Новини / Одобрените са изменените и допълнени Правила...

Одобрените са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на 9 пенсионноосигурителни дружества

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Доверие” АД, ПОД „Алианц България” АД, ПОК „Съгласие” АД, „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД, ПОК „ДСК - Родина” АД, ПОД „Лукойл Гарант - България” АД, ПОАД „ЦКБ - Сила” АД, „Пенсионно осигурително дружество-Бъдеще” АД  и ПОД „Топлина” АД  и на управляваните от тях фондове за фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Пълния текст на решения 853, 854,855,856, 857,858, 866, 867 и 868 може да намерите в раздел „Документи”.