Начало / Новини / Одобрени са промените в Правилата за оценка...

Одобрени са промените в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност",  одобри промените в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "Капман Капитал" АД, приети с решение на СД на дружеството.

Пълния текст на решение 633 може да намерите в раздел "Документи".