Начало / Новини / Одобрени са промени в образците на годишните...

Одобрени са промени в образците на годишните извлечения от индивидуалните партиди на осигурените лица

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор” Ангел Джалъзов прие решение, с което се изменят и допълват образците на годишните извлечения от индивидуалната партида на осигурените лица. С цел по–добра защита на личните данни на осигурените лица се променя изписването на единния граждански номер в годишните извлечения. Годишното извлечение от индивидуалната партида, което се изпраща на осигурените лица в професионален пенсионен фонд с прехвърлени към НОИ средства на основание § 4а, ал.1 от ПЗР на КСО, се допълва с пояснителна информация.   

Пълният текст на решение № 172-ПОД от 06.03.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, „Решения”.