Начало / Новини / Одобрени са промени в договорите за депозитарни...

Одобрени са промени в договорите за депозитарни услуги между „Юробанк И Еф Джи България” АД и УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решения, с които одобри промени в договорите за депозитарни услуги между „Юробанк И Еф Джи България” АД и УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД по отношение на  управляваните от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД  фондове: ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации”, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар”,  ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” и ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”.

Решенията 1018, 1019, 1020, 1021 и 1022 може да намерите в раздел "Административни документи".