Начало / Новини / Одобрени са променените и допълнени Правила...

Одобрени са променените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК-Родина” АД и ПОАД „ЦКБ-Сила” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК-Родина” АД и ПОАД „ЦКБ-Сила” АД и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Пълния текст на решения 385 и 386 може да намерите в раздел „Документи”.