Начало / Новини / Одобрени са образци на финансови отчети за 2004...

Одобрени са образци на финансови отчети за 2004 г., които пенсионноосигурителните дружества ще представят в КФН

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", Бисер Петков взе следните решения:
 
І. ОПРЕДЕЛИ вида, формата и съдържанието на финансовите отчети, които се представят пред КФН от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
ІІ. УТВЪРДИ нови указания за попълване на "Справка за осигурените лица и пенсионерите" (І.8) като отмени предишните указанията за попълване на същата справка. 
ІІІ. ОТМЕНИ месечната справка за приходите от основната дейност на пенсионно-осигурителното дружество (І.9)

Пълния текст на решение № 70-ПОД може да намерите в раздел "Документи".