Начало / Новини / Одобрени са нови членове на управителни органи на осем застрахователни компании

Одобрени са нови членове на управителни органи на осем застрахователни компании

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Красимира Дюлгерска – Стойкова за член на СД на “БАЕЗ” ЕАД /решение 284/ , Ася Аксентиева за председател на УС на “ЗК Левски Спартак” АД /решение 285/, Асен Минчев за член на управителния съвет на “ЗД ЕВРО ИНС” АД /решение 319/, Борис Георгиев за член на УС и председател на ВЗК “Медик – център – Взаимозастрахователна кооперация MCMIC”,Велико Търново /решение 320/, Яна Спасова за член на УС на „ЗК Юпитер” АД /решение 326/, Румяна Кънчева за член на СД на ЗК “Орел Живот” АД /решение 327/,  Румяна Кънчева за член на СД на ЗК “Орел” АД /решение 328/ и Лазар Илиев и Виктор Мечкаров за представители на “ЦКБ” АД, гр. София, в качеството й на член на НС на “ЗАД АРМЕЕЦ” АД /решение 322/.
Пълния текст на решенията може да намерите в раздел “Документи”.