Начало / Новини / Одобрени са измененията и допълненията в Правилниците...

Одобрени са измененията и допълненията в Правилниците на пенсионните фондове, управлявани от „Пенсионноосигурителен институт” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците  за организацията и дейността на управляваните от  „Пенсионноосигурителен институт” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен. . 

Решения 658,659 и 660 може да намерите в раздел „Административни документи”.