Начало / Новини / Одобрени са изменения и допълнения в правилника...

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на ДПФ „Лукойл Гарант-България” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилника на доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОД „Лукойл Гарант - България” АД, приети от УС на дружеството. Одобрените промени ще влязат в сила съгласно изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор и Административнопроцесуалния кодекс.

Пълния текст на решение 183–ДПФ/23.02.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”