Начало / Новини / Одобрени са изменения и допълнения в правилника на "БФБ - София"

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на "БФБ - София"

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменение и допълнение на правилника за дейността на регулирания пазар, състоящи се в удължаване срока на влизане в сила на промяната на борсовата сегментация, регламентирана в част III „Правила за допускане до търговия”, в резултат на която след 01.10.2009 г. Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД ще може да сваля от търговия на регулиран пазар дружествата, които не отговарят на критериите, необходими за търговия на „Неофициален пазар”.
Отменят се текстовете в част V „Правила за надзор върху търговията”, предвиждащи санкционни правомощия на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД спрямо борсовите членове за нарушения нормативни разпоредби.

Пълния текст на решение 562 може да намерите в раздел „Документи”.