Начало / Новини / Одобрени са изменения и допълнения в Правилата...

Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на „Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения по протокол №11 от 08.05.2009 г. и протокол №13 от 10.06.2009 г.
Решение № 548 може да намерите в раздел „Административни документи”.