Начало / Новини / Одобрени са допълнените Правила за оценка на...

Одобрени са допълнените Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри  допълнените Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Съгласие” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на компанията.

Пълния текст на решение 450 може да намерите в раздел „Документи”.