Начало / Новини / Одобрени измененията и допълненията в правилниците...

Одобрени измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “ДСК-Родина” , Професионален пенсионен фонд “ДСК-Родина”,Универсален пенсионен фонд “ДСК-Родина”, управлявани от ПОК “ДСК-Родина”АД

Зам.-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на  Доброволен пенсионен фонд “ДСК-Родина” , Професионален пенсионен фонд “ДСК-Родина”,Универсален пенсионен фонд “ДСК-Родина”, управлявани от ПОК “ДСК-Родина”АД.
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”, “Решения”, (решение№18 - УПФ/14.01.2004 г. , решение № 19 -ППФ/14.01.2004 г. , решение №20  - ДПФ/14.01.2004 г.)