Начало / Новини / Одобрени изменения и допълнения в правилниците...

Одобрени изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”,Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, управлявани от ПОД“ЦКБ-СИЛА”АД

Зам.-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на  Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”,Професионален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, управлявани от ПОД“ЦКБ-СИЛА”АД.

Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”, “Решения”, (решение №30 - УПФ/20.01.2004 г., решение № 31 -ППФ/20.01.2004 г., решение №32  - ДПФ/20.01.2004 г).