Начало / Новини / Одобрени изменения и допълнения в правилниците на

Одобрени изменения и допълнения в правилниците на

Зам.-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на  "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", и "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България",  управлявани от  ПОД "Алианц България"  АД.
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Пълния текст на решенията, както и на измененията и допълненията към правилниците можете да намерите на интернет страницата на КФН, раздел "Документи", "Решения", (решение№06 - УПФ/08.01.2004 г. , решение № 07 -ППФ/08.01.2004 г. , решение №08  - ДПФ/08.01.2004 г.)