Начало / Новини / Одобрена е промяната в Общите условия, приложими...

Одобрена е промяната в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на “УНИБАНК“ АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промяната в Общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН на  “УНИБАНК“ АД.

Пълния текст на решение 12 може да намерите в радзел "Документи".