Начало / Новини / Одобрена е промяна в акционерното участие на...

Одобрена е промяна в акционерното участие на „Ти Би Ай България” АД чрез пряко придобиване в капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”


Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което одобри промяна в акционерното участие, а именно пряко придобиване от „Ти Би Ай България” АД, в качеството му на универсален правоприемник на „Ти Би Ай” ЕАД и на „БЗП Груп” ЕАД , на 97,09 %  участие в капитала на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.
Решение № 145-ОЗ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".