Начало / Новини / Одобрена е промяна в акционерното участие на...

Одобрена е промяна в акционерното участие на „Алианц Холдинг Айнс ГмбХ” чрез косвено придобиване на акции от капитала на ЗАД „Енергия”

Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което одобри промяна в акционерното участие, а именно косвено придобиване на акции, представляващи 50% от капитала на ЗАД „Енергия” от „Алианц Холдинг Айнс ГмбХ” („ALIANZ HOLDING EINS GMBH”), Виена.
Решение № 146-ОЗ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".