Начало / Новини / Одобрена е минималната доходност в задължителните...

Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност в размер на 7.73 %  на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.
За професионалните  фондове за същия период е определена  минимална доходност в размер на 8.25 % на годишна база.
 Универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, е постигнал доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.
 Пълния текст на решения 1265 и 1266   може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да изтеглите от ТУК.