Начало / Новини / Одобрена е минималната доходност в задължителните...

Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г.

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г. За двугодишния период от 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г. доходността в задължителните пенсионни фондове е над обявеното от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” минимално равнище в размер на 6,62 на сто за професионалните пенсионни фондове и 6.73 на сто за универсалните пенсионни фондове. Нито един от фондовете не е надвишил границата над среднопретеглената доходност, при която в пенсионния фонд се заделя резерв за гарантиране на минималната доходност. Данни за доходността за двугодишния период и определената минимална доходност може да намерите в: раздел Публикации, рубрика Статистика и анализи на осигурителния пазар или да изтеглите от ТУК.