Начало / Новини / Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество...

Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество и взаимодействие между КФН и Изпълнителна агенция „Медицински одит”

На днешното си заседание на 5 май 2010 г. Комисия за финансов надзор одобри проект на споразумение между КФН и Изпълнителна агенция „Медицински одит”  за сътрудничество и взаимодействие. В документа се предвижда двете страни да извършват проверки на дружества за доброволно здравно осигуряване съвместно и поотделно, да обменят информация, свързана с осъществяваната от тях дейност, да разменят становища и мнения във връзка с тълкуването и прилагането на нормативните актове. Институциите ще си предоставят взаимно експертна и техническа помощ в рамките на своята компетентност, ще организират съвместни работни срещи и семинари за служителите си с образователна цел. Двата надзорни органа ще се информират взаимно за резултатите от извършени проучвания и анализи, както и за всички свои решения и констатации, свързани с осъществяваните от тях надзорни и контролни функции по отношение на здравноосигурителните дружества.
Настоящото споразумение ще позволи на КФН и ИА „Медицински одит” да координират дейността си по всички въпроси при осъществяване на функциите си по отношение на дейностите, свързани с доброволното здравно осигуряване с цел по голяма защита на интересите на здравноосигурените лица.