Начало / Новини / Община Сливен се отписва от публичния регистър

Община Сливен се отписва от публичния регистър

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа община Сливен като емитент и емисия облигации, издадена от община Сливен от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 382 може да намерите в раздел „Документи”.