Начало / Новини / Образователният семинар за ученици, посветен...

Образователният семинар за ученици, посветен на небанковия финансов сектор в България, ще се проведе от 7 до11 септември 2010 г.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. В тази връзка комисията организира различни образователни инициативи, повишаващи информираността на различни групи от обществото. Една от инициативите, превърнала се вече в традиционно годишно събитие, е образователният семинар «Небанков финансов сектор в България» за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната, организиран съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров».

Тази година за осми пореден път 25 ученици от различни икономически училища в страната ще се обучават от 7 до 11 септември 2010 г. Програмата има теоретична и практическа насоченост. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включва посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Елана Трейдинг” АД, ПОД „Ай Ен Джи», застрахователното дружество „Алианц” и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как работи “бизнеса”. Програмата ще завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” на 10 септември 2010 г.

Комисията е една от малкото институции, които насочват усилията си към повишаване на информираността на  младото поколение и с тази програма КФН има за цел да задълбочи познанията на младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната ни.