Начало / Новини / Образователната инициатива „Какво трябва да...

Образователната инициатива „Какво трябва да знаем за допълнителното пенсионно осигуряване” се допълни с информационния материал „Доходност на пенсионните фондове”

В раздел „Публикации”, „Полезно” е публикуван информационен материал „Доходност на пенсионните фондове”. Материалът е изготвен с цел повишаване на финансовата култура, подпомагане на информирания избор и защита интересите на осигурените лица. Съставен е въз основа на нормативната уредба и актуалните данни към 31 март 2010 г.

С цел подпомагане на личния избор при допълнителното пенсионно осигуряване Управление „Осигурителен надзор” на КФН започна да публикува информационни материали, насочени към широката публика. На интернет страницата на КФН, в рубриката „Публикации” – „Полезно” на популярен, достъпен език започнаха да се публикуват материали по темата „Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”. Първият материал информира обществеността за важните аспекти на допълнителното пенсионно осигуряване, за данъчните облекчения, за възможността за прехвърляне от фонд във фонд, кога се придобива правото на пенсия, може ли лицето да се откаже от пенсията си и да си изтегли парите. Вторият материал „Доходност на пенсионните фондове” е с фокус върху основните моменти при изчисляване и тълкуване на доходността на пенсионните фондове.