Начало / Новини / Обобщени са данните за здравноосигурителния...

Обобщени са данните за здравноосигурителния пазар за деветмесечието на 2005 година


Отчетите за деветмесечието на 2005 г. на здравноосигурителните дружества бяха обобщени от управление “Застрахователен надзор” към Комисия за финансов надзор. Премийният приход на здравноосигурителните дружества е 15 111  хил. лв., което е 107,63 % прираст в сравнение с деветмесечието на 2004 г., а изплатените обезщетения са в размер на 6 377 хил. лв.
Статистика за здравноосигурителния пазар за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2005 г. е публикувана на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел “Статистика”.