Начало / Новини / Обобщени са данните за застрахователния пазар за деветмесечието на 2005 година

Обобщени са данните за застрахователния пазар за деветмесечието на 2005 година

Отчетите за деветмесечието на 2005 г. на застрахователните компании бяха обобщени от управление “Застрахователен надзор” към Комисия за финансов надзор. Премийният приход по общо застраховане е 647 940 хил.лв., което е 32.91 % прираст в сравнение с деветмесечието на 2004 г., а изплатените обезщетения са в размер на 224 183 хил. лв.
В животозастраховането премийният приход е 93 425 хил. лв. - 51.44  % прираст в сравнение със същия период на миналата година и са изплатени суми и обезщетения в размер на 24 740 хил. лв.
Статистика за застрахователния пазар от 01.01.2005 г. до 30.09.2005 г. на 2005 година е публикувана на страницата на КФН – www.fsc.bg
в раздел “Статистика”.