Начало / Новини / „О-КЕАР” ЕООД е застрахователен брокер, който...

„О-КЕАР” ЕООД е застрахователен брокер, който е одобрен да бъде вписан в регистъра

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява  „О-КЕАР” ЕООД да бъде вписано в регистъра на застрахователните брокери.

Решение № 344 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.