Начало / Новини / Нови застрахователни брокери

Нови застрахователни брокери

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Корект Инс" ЕООД - София и на "Дабъл С - Застраховане" ООД - София, за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на България.

Пълния текст на решенията № 523-ЗБ и № 524-ЗБ може да намерите в раздел "Документи".