Начало / Новини / “НЕВЕН” АД, гр. Елхово и “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, София...

“НЕВЕН” АД, гр. Елхово и “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, София трябва да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “НЕВЕН” АД, гр. Елхово и “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, София,  в 7-дневен срок да отстранят непълнотите в представените отчети за първото и второ тримесечие на 2004 г.

Пълния текст на решеие 04 и 05 може да намерите в раздел "Документи".