Начало / Новини / Необходимо е да се засили контролът по задължителната...

Необходимо е да се засили контролът по задължителната застраховка “Гражданска отговорност”

На съвместна работна среща проведена днес по инициатива на Управление „Застрахователен надзор” на Комисията за финансов надзор по проблемите, свързани с контрола по сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, днес беше взето решение за стартиране на активна програма по събиране на глобите, наложени с наказателни постановления при несключване на застраховката.
На работната среща присъстваха представители на Агенцията за държавни вземания, началника на сектор „Пътна полиция” към Национална служба полиция, новоизбраното ръководство на Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционен фонд, заместник-министъра на финансите Стамен Тасев, директорите на дирекции в Управление „Застрахователен надзор”, както и заместник-председателя на КФН, ръководещ застрахователния надзор.
На срещата беше коментирано незадоволителното равнище на обхват на задължителната застраховка, което се отбелязва и от Европейската комисия като критичен за страната ни  въпрос, както и ниската събираемост на налаганите глоби по чл. 96 от Закона за застраховането. За подобряване на координацията между институциите беше взето решение за създаване на постоянна междуведомствена работна група на експертно ниво. На длъжниците по неплатени глоби за несключване на застраховката ще бъдат изпратени покани за доброволно плащане (в едномесечен срок), след който ще бъдат налагани предвидените в Закона за застраховането и Закона за движение по пътищата санкции. Мерките предвиждат и възможност за спиране от движение на моторното превозно средство до сключване на застраховката. Обявена бе и техническа готовност за регулярен обмен на данни между пътна полиция и Гаранционния фонд, като единната информационна система ще даде възможност да бъдат лесно идентифицирани и санкционирани всички нарушители.
По данни на Гаранционния фонд само 66% от задължените по Закона за застраховането лица са сключили задължителна застраховка през 2004 г., а за първото тримесечие на тази година е отчетен спад. Европейската комисия е поставила изискване този показател да достигне 90% до средата на идната година. В тази връзката Управление „Застрахователен надзор” ще обсъди с Асоциацията на българските застрахователи възможни законодателни промени за повишаване на събираемостта на вземанията на Гаранционния фонд и на ефективността на контрола по сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.