Начало / Новини / Наложена е принудителна административна мярка на ЗК

Наложена е принудителна административна мярка на ЗК


С Решение № 597-ОЗ от 22.07.2004 г. изпълняващият длъжността на зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", наложи принудителна административна мярка на ЗК "Юпитер" АД. С решението се разпорежда на застрахователя да изплаща обезщетенията по застрахователни договори в сроковете установени по Търговския закон и по Наредба № 4 от 24.09.2003 г. за задължителното застраховане и да изплати просрочените обезщетения в едномесечен срок от връчването на решението. В случай, че мерките не бъдат приложени ефективно в тримесечен срок от получаването на решението, ще бъде изготвено предложение за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност по застраховка "Автокаско" и "Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.