Начало / Новини / Наложена е принудителна административна мярка на ИП “Евро Гарант” АД

Наложена е принудителна административна мярка на ИП “Евро Гарант” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи ПАМ на ИП “Евро Гарант” АД, гр. София, да осигури възможност на клиентите си по сключени договори за доверително управление да получат дължимите им парични средства и представят доказателства за това.

  Пълния текст на решение 98 може да намерите в раздел "Документи".