Начало / Новини / На интернет страницата на КФН можете да намерите...

На интернет страницата на КФН можете да намерите информация за стойността на един дял на пенсионните фондове

От днес, 02.08.2004 на интернет страницата на Комисията за финансов надзор можете да намерите информация за стойността на един дял на пенсионните фондове за предходния ден, както и статистическа информация за измененията в стойността на един дял за месец юли. Данните за стойността на един дял за даден ден са достъпни след 18.00 часа на същия ден. Следва да се има предвид, че пенсионноосигурителните дружества, управляващи пенсионните фондове могат да изпращат коригираща информация до 12.00 часа на следващия работен ден. Корекциите се отразяват автоматично на интернет страницата.