Начало / Новини / На 26 ноември 2003 г. Комисията за финансов надзор...

На 26 ноември 2003 г. Комисията за финансов надзор прие проект на НАРЕДБА за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

На 26 ноември 2003 г. Комисията за финансов надзор прие проект на НАРЕДБА за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Комисията за финансов надзор

отправя покана заинтересуваните страни, в т. ч. всички инвестиционни посредници, да вземат участие в обсъждането на Проекта на НАРЕДБА за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Пълният текст на проекта на Наредбата заедно с мотивите за приемането й могат да бъдат намерени на

web – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Документи”, Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на адрес: http://www.fsc.bg/kdocuments/documents.html

Вашите коментари по предложения за обсъждане проект на Наредбата може да изпращате до 10 декември 2003 г. на е-mail адрес:

naredba_tpr_@fsc.bg