Начало / Новини / На 16 януари 2010 г. ще се проведе изпит за професионална...

На 16 януари 2010 г. ще се проведе изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер

Изпитът за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането ще бъде проведен на 16 януари 2010 г. Кандидатите подават заявление по образец, заедно с приложения по Наредба №28/10.05.2006 г., в отдел „Деловодство” на Комисията за финансов надзор, като задължително посочват телефон, телефакс или електронен адрес за връзка. Документи се приемат до 22 декември 2009 г.

Редът и конспектът за изпита са публикувани на страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.