Начало / Новини / На 10 януари 2009 ще се проведе изпит за професионална...

На 10 януари 2009 ще се проведе изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер

Изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането ще бъде проведен на 10 януари 2009 г.
Лицата, желаещи да се явят на изпита подават заявление по образец заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от наредбата, в сектор „Деловодство” на Комисията за финансов надзор, като задължително посочват телефон, телефакс или електронен адрес за връзка. Документите се подават до 15 декември 2008 г.
Редът и конспектът за изпита, който ще се проведе на 10 януари 1009 г. са публикувани на страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.