Начало / Новини / Министерският съвет одобри проект на Кодекс за застраховането

Министерският съвет одобри проект на Кодекс за застраховането

На 15 септември 2005 г. Министерският съвет прие проект на Кодекс за застраховането. С утвърждаването на Кодекса за застраховането страната ни изпълнява поетите ангажименти за хармонизиране на законодателството ни в областта на застраховането. В него са въведени 23 европейски директиви и е обединена цялостната правна уредба на застрахователната дейност.  Целта е осигуряването на по-голяма ефективност на предварителния и текущия надзор и по-пълна защита на интересите на гражданите.

Пълен текст на съобщението.