Начало / Новини / “Металокерамика - И” АД, гр. Исперих, не се отписва...

“Металокерамика - И” АД, гр. Исперих, не се отписва като публично дружество от регистъра, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което отказва да отпиша “Металокерамика - И” АД, гр. Исперих, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 28 може да намерите в раздел "Документи".